AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Stłuczka parkingowa bez wykupionego OC

  Co robić,gdy sprawca stłuczki nie posiada polisy OC - pisze kaliski adwokat Krzysztof Liberda.

  „Panie Mecenasie, w zeszłym tygodniu miałem małą stłuczkę, którą spowodował inny kierowca. Okazało się, że sprawca nie miał wykupionej obowiązkowej polisy OC. Kto w takiej sytuacji pokryje koszty naprawy mojego samochodu?” – pyta czytelnik.

   

   

  Odpowiadając na Pana pytanie, pragnę przedstawić dwie możliwości zakończenia tej sytuacji. Pierwszą z nich jest dochodzenie odszkodowania bezpośrednio od sprawcy zdarzenia. Sytuacja ta jest o tyle prosta, że zna Pan personalia sprawcy. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest również fakt, że sprawca odpowiada praktycznie bez ograniczeń za poniesioną przez Pana szkodę. Wadą takiego rozwiązania jest natomiast ewentualność, w której okaże się, że sprawca zdarzenia jest niewypłacalny i nie będzie w stanie zapłacić należnego Panu odszkodowania. Oczywiście, może dojść do sytuacji, że będzie on ustaloną kwotę spłacał przez kilka lat, ale, bądźmy szczerzy, takie rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące, szczególnie że koszty naprawy pojazdu poniesie Pan od razu.

  W „normalnej” sytuacji, aby zapobiec widmu niewypłacalności sprawcy kolizji, wszelkie roszczenia finansowe kierujemy do ubezpieczyciela z tytułu polisy OC. Mimo że w Pana sytuacji sprawca nie miał wykupionego ubezpieczenia, nie oznacza to, że sytuacja jest bez wyjścia – możliwym jest bowiem zgłoszenie roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Instytucja ta została uregulowana w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie ze wskazaną ustawą, Fundusz ten jest osobą prawną, której członkami są wszystkie zakłady ubezpieczeń. Katalog szkód, które pokrywa Fundusz został wymieniony w art. 98 ustawy. Celem poznania pełnego katalogu przypadków, zachęcam do zapoznania się z ustawą. Na potrzeby przedmiotowego artykułu wskażę jedynie, że zastosowanie do Pana przypadku ma art. 98 ust. 1 pkt 3 ppkt a – mowa tam jest bowiem o szkodzie na mieniu w sytuacji, gdy posiadacz pojazdu nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

  Procedura w przypadku dochodzenia odszkodowania od Funduszu uregulowana została w art. 108 ustawy. Zgłoszenie roszczenia można dokonać przez którykolwiek zakład ubezpieczeniowy, który jest członkiem Funduszu. Nie ma on prawa odmówić przyjęcia takiego wniosku.

  Podsumowując, w opisanej sytuacji dysponuje Pan możliwością odzyskania kosztów poniesionych w związku ze zdarzeniem drogowym. Tylko od Pana zależy, od kogo domagać się Pan będzie należności tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę, mając na względzie zarówno wady, jak i zalety obu rozwiązań.

   

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.