AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Kłopotliwi lokatorzy bez umowy - czy mogę żądać od nich zapłaty za lokal?

  Mecenas Krzysztof Liberda.

  - Czy można żądać zapłaty za lokal od kłopotliwych lokatorów wynajmujących go bez umowy - pisze kaliski adwokat Krzysztof Liberda.

  Panie Mecenasie, proszę o pomoc. Mam problem z lokatorami, którzy pomimo zakończenia umowy najmu nie chcą się wyprowadzić. Będę oczywiście chciał ich wyeksmitować. Zastanawiam się jednak, czy jest jakaś możliwość, aby ściągnąć od nich pieniądze za okres, gdy zajmują wskazane mieszkanie?” - pyta czytelnik.

  Odpowiadając na Pana pytanie, w pierwszej kolejności należy podkreślić, że brak umowy najmu w żaden sposób nie wyłącza obowiązku zapłaty za korzystanie z lokalu. Obowiązek zapłaty wciąż istnieje, jednak zmienia się jego źródło. Podstawa prawna nie znajduje się jednak w kodeksie cywilnym, tylko w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Art. 18 wspomnianej ustawy wskazuje, że w przypadku, gdy podmiot bezumownie korzysta z lokalu, Panu jako właścicielowi przysługuje z tego tytułu comiesięczne odszkodowanie. W razie jakichkolwiek wątpliwości, ustawodawca wyjaśnia, że wskazane odszkodowanie odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać. Oczywiście, jeśli ponosi pan dodatkowe koszty (np. opłaty do spółdzielni, opłaty komunalne), kwoty te również wchodzą w skład odszkodowania.

  Jedyną trudnością, która odróżnia ten rodzaj dochodzonych należności od należności mających charakter umowny, jest problem wykazania wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać. W mojej ocenie Pana przypadek jest dość prosty, bo podstawę miesięcznego odszkodowania powinna stanowić kwota czynszu płaconego zgodnie z umową najmu, gdy jeszcze obowiązywała. Bardziej problematyczne są niewątpliwie przypadki, gdy właściciel lokalu nie dysponuje żadnym punktem odniesienia. Jednym ze sposobów na poradzenie sobie z tym problemem jest znalezienie ogłoszeń dotyczących podobnych lokali i na tej podstawie oszacowanie utraconej należności. Pomysł ten jest o tyle atrakcyjny, że nie będzie generował dodatkowych kosztów związanych ze sprawą. Drugim sposobem na ustalenie wysokości czynszu może być prywatna opinia rzeczoznawcy, który na podstawie stosownej dokumentacji dokona obliczenia, jaki czynsz przysługiwałby właścicielowi w okresie, gdy w mieszkaniu zamieszkiwały osoby bez tytułu prawnego.

  Podsumowując, polskie prawo przewiduje możliwość dochodzenia należności z tytułu używania lokalu bez tytułu prawnego. Postępowanie dowodowe w Pana sprawie sprowadzać się będzie po pierwsze do udowodnienia, że dłużnicy zamieszkują w lokalu będącym Pana własnością, po drugie, że nie mają do tego tytułu prawnego i wreszcie, w jakiej wysokości należne jest odszkodowanie.  

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.