AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. "Złota Rączka dla Seniora"

DATA: 11 września 2020 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  W ramach programu „Złota rączka dla seniora” kaliszanie powyżej 60. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych usług naprawczych i technicznych, które zostaną wykonane w ich domach.

  Projekt „Złota rączka dla seniora” powstał jeszcze w poprzedniej kadencji. Wcześniej jednak nie było firm, zainteresowanych takim zleceniem.

  Projekt realizowany jest od 7 września do 30 listopada 2020 r., w ramach budżetu miasta Kalisza. Jego wartość wynosi 20.000 zł. Usługi świadczy Wielobranżowy Zakład Usługowy Marek Dudowicz z siedzibą przy ul. Racławickiej 35 w Kaliszu.

  Mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc przy naprawie np. cieknącego kranu, zepsutych klamek i zamków, gniazdek, konserwacji drzwi, okien, przymocowaniu luster, obrazów, karniszy, uchwytów, półek itp. Firma zapewnia we własnym zakresie sprzęt typu: specjalistyczne narzędzia, gwoździe, smary, kleje, drabinę, itp. - niezbędne do wykonania pracy. Koszty zakupu materiałów, np.: klamek, zamków, żarówek, baterii, itp. koniecznych do usunięcia usterki są pokrywane ze środków przekazanych/ wydatkowanych przez beneficjenta usługi, tj. seniora.

  Seniorzy telefonicznie zgłaszają usterki bezpośrednio do koordynatora usług lub osoby przez niego upoważnionej, przy czym decyduje kolejność zgłoszenia.

  Pierwsza wizyta pracownika technicznego to wstępne oględziny i jeżeli to możliwie naprawa usterki na miejscu. W przypadku konieczności dokonania zakupu niezbędnych do naprawy materiałów, wymagana jest druga wizyta pracownika technicznego i usunięcie usterki. W sytuacji braku możliwości naprawy firma zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi. Termin realizacji usługi naprawczej, tj. pierwszej wizyty pracownika technicznego w domu seniora, od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki, wynosi maksymalnie do dwóch tygodni.

   

  Usterkę można zgłosić telefonicznie w poniedziałki i piątki, w godz. 18.00 – 20.00, pod numerem telefonu 602 512 806.

  Pracownicy firmy będą wyposażeni w imienne identyfikatory, opatrzone podpisem i pieczątką Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.