AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Zakupy przez Internet – jak je zwrócić?

  O tym jak bezpiecznie i zgodnie z prawem zwracać towary zakupione przez Internet pisze kaliski adwokat Krzysztof Liberda.

  „Panie Mecenasie, w związku z faktem, że od soboty praktycznie pozamykano galerie handlowe, planuję przestawić się na zakupy w sieci. Chciałabym jednak zapytać, co w sytuacji, gdy kupione produkty nie spełnią moich oczekiwań? Czy mogę je zwrócić?” – pyta czytelniczka.

   

  Adwokat Krzysztof Liberda 

  Okres listopada i grudnia to zawsze czas zwiększonych zakupów związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. W związku z ostatnim rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r., ruch w sieci niewątpliwie ulegnie zintensyfikowaniu. W związku z tym, pragnę przypomnieć o jednym z najważniejszych uprawnień konsumentów, jakim jest prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.  

  Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta umowa, od której chcemy odstąpić musi zostać zawarta na odległość (przykładowo: poprzez sklep internetowy) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (przykładowo: umowa zawarta podczas targów/prezentacji produktów, które odbywają się np. w miejskiej hali widowiskowej). Prawo do konsumenckiego odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa dotyczy, z pewnymi ograniczeniami, każdego rodzaju umowy. Na potrzeby niniejszego artykułu, omówmy przykład umowy sprzedaży zawartej przez Internet.

  Zasadą wynikającą z ustawy jest, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument musi złożyć w ciągu 14 dni od odebrania wspomnianego produktu np. od kuriera. Termin ten określa pewne minimum, któremu musi podporządkować się przedsiębiorca zawierający umowy na odległość. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby termin ten odpowiednio wydłużyć. Wartym podkreślenia jest, że to na sprzedawcy ciąży ustawowy obowiązek poinformowania konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy. W praktyce dzieje się to najczęściej w ramach zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem, szczególnie w ramach zakupów online.


  Bardzo istotnym jest, że konsument nie ma obowiązku podawania przyczyny odstąpienia od umowy. Równie ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest stan rzeczy, którą chcemy oddać. Jeśli oczekujemy pełnego zwrotu poniesionych kosztów, rzecz nie powinna nosić śladów używania przekraczającego zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będąca skutkiem korzystania z niej w inny sposób spoczywa na konsumencie. Przedsiębiorca obowiązany jest do zwrotu wszelkich płatności dokonanych przez konsumenta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  Proszę również mieć na względzie, że ustawa o prawach konsumenta przewiduje także katalog sytuacji, w których konsument nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Z związku z charakterem wpisu, chciałbym zwrócić uwagę na dwie kategorie produktów. Pierwsza z nich dotyczy, najogólniej mówiąc, rzeczy spersonalizowanych (przykład: zegarek ze zindywidualizowanym grawerunkiem/garnitur uszyty na miarę). Drugie wyłączenie dotyczy nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu. 


  Podsumowując, instytucja konsumenckiego odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest czymś, o czym każdy świadomy konsument powinien wiedzieć. Jej znaczenie jest jeszcze większe w dzisiejszych czasach, gdzie z uwagi na różne obostrzenia, duża część handlu konsumenckiego przeniosła się do sieci. Jednocześnie, jak wspomniałem wcześniej, ustawa gwarantuje wyłącznie pewne minimum związane z odstąpieniem od umowy. W związku z tym, zachęcam do zapoznawania się z polityką zwrotów w każdym konkretnym przypadku. Sklepy często rozszerzają politykę zwrotów również o zakupy stacjonarne, a terminy na ewentualny zwrot, szczególnie w okresie przedświątecznym, ulegają wydłużeniu. 

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.