AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

INWESTYCJE. Termomodernizacja budynków za 10 mln zł

DATA: 15 grudnia 2020 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Powiat Kaliski  w porozumieniu z partnerskimi samorządami Miastem Kalisz, Gminą Ceków-Kolonia oraz Gminą Mycielin wspólnie zrealizują termomodernizację 6 budynków użyteczności publicznej za 10 mln zł. 

  Dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO 2014+ wynosić będzie 4,2 mln zł. Dziś umowę podpisał wicemarszałek woj. wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wraz ze Starostą Kaliskim Krzysztofem Nosalem i członkiem Zarządu Powiatu Kaliskiego  Januszem Nowakiem w obecności Prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego, wójta gminy Mycielin Rafała Szelągowskiego, wójta gminy Ceków- Kolonia Mariusza Chojnackiego oraz skarbnika powiatu kaliskiego Urszuli Jędrusiak.

  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zrealizowana będzie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020  Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

  - Projekt będzie realizowany przez Powiat Kaliski (Wnioskodawcę - partnera wiodącego) w porozumieniu z partnerskimi samorządami: Miastem Kalisz, Gminą Ceków-Kolonia oraz Gminą Mycielin. Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną przetargi- zadeklarował starosta Kaliski Krzysztof Nosal

  - Dzisiejsza umowa dotyczy termomodernizacji 4. placówek oświatowych oraz dwóch obiektów użyteczności publicznej. Cieszę  się, że w imieniu zarządu województwa  mogę tę umowę z Państwem podpisać - mówił wicemarszałek woj. Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.  

  - Bardzo się cieszymy, że dochodzi do podpisania tej umowy. Jedno nasze zadanie to termomodernizacja budynku administracyjnego na ul. Kościuszki, drugie zadanie to termomodernizacja Ośrodka Szkolno -Wychowawczego. To drugie zadanie też interesuje powiat kaliski, bo jest to instytucja o zasięgu ponad lokalnym, a dzięki tym funduszom będziemy mogli zapewnić młodzieży lepsze warunki pobytu - mówi prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

  Zadowolenia z inwestycji termomodernizacyjnych w gminach nie kryją też wójtowie. Wójt Mariusz Chojnacki w gminie Ceków - Kolonia dziękował za dofinansowanie do  termomodernizacji budynku szkoły w Kamieniu gdzie działa również klub malucha. Wójt Rafał Szelągowski w gminie Mycielin zadowolony jest z planowanej termomodernizacji Zespołu Szkolno-  Przedszkolnego  w Kościelcu

  Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego na terenie 4 gmin z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

  Przedmiotem projektu jaki koordynowany jest przez powiat Kaliski jest kompleksowa termomodernizacja energetyczna 6 budynków użyteczności publicznej administrowanych przez partnerów projektu, tj.:

  1)    Termomodernizacja Budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu (byłego budynku Wydz. Komunikacji);

  2)    Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie;

  3)    Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu;

  4)    Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a;

  5)    Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu;

  6)    Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu.

  Prace związane z termomodernizacją obejmować będą m.in.:

  - ocieplenie budynków;

  - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

  - przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła;

  - przebudowę systemów wentylacji;

  - przebudowę systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej;

  - montaż instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;

  - wymianę oświetlenia na energooszczędne.

   Wartość całkowita projektu: 10,1 mln zł

  - w tym dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO 2014+: 4,2 mln zł

   Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do maja 2022 roku.

  (RED)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.