AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Sąd orzekł rozwód – czy to już koniec „walki”?

  - „Panie Mecenasie, proszę o pomoc. Od jakiegoś czasu noszę się z wystąpienia z pozwem o rozwód. W związku z faktem, że mamy z żoną wspólne dzieci, jestem świadomy, że po orzeczeniu rozwodu będę musiał płacić na nie alimenty. Zastanawiam się jednak, czy zakończenie postępowania rozwodowego zakończy definitywnie wszystkie inne tematy związane z małżeństwem? Zależy mi na tym, aby zakończyć to wszystko najszybciej, jak to tylko możliwe” - pyta czytelnik.

  - Szanowny Czytelniku, jak sam Pan zauważył, samo orzeczenie rozwodu między małżonkami w zdecydowanej większości przypadków nie powoduje definitywnego zakończenia jakichkolwiek relacji między byłymi małżonkami. Jednym z czynników wciąż ich „wiążących” są np. wspólne dzieci i wszelkie obowiązki z nimi związane, w szczególności wspomniane przez Pana alimenty, ale także chociażby zakres władzy rodzicielskiej oraz kontakty rodzica z małoletnimi dziećmi - odpowiada mecenas Krzysztof Liberda.

  Prognozując czas trwania postępowania mającego na celu pełne zakończenie relacji z byłym małżonkiem, proszę mieć na względzie, że samo postępowanie toczące się przed sądem okręgowym najczęściej nie jest wystarczające. Każdy przypadek jest oczywiście inny, jednak należy mieć na względzie, że aby w pełni zamknąć temat małżeństwa, koniecznym jest również uregulowanie sytuacji majątkowej powstałej po rozwodzie.

  Zadając pytanie nie wspomniał Pan nic na temat ustroju majątkowego panującego w małżeństwie. Przyjmuję zatem, że w Pana małżeństwie istnieje tzw. małżeńska wspólność majątkowa. W największym uproszczeniu oznacza to, że majątek nabyty w trakcie małżeństwa (z pewnymi wyjątkami wynikającymi z kodeksu) stanowi majątek wspólny małżonków. Samo orzeczenie rozwodu powoduje zaś powstanie rozdzielności majątkowej między byłymi małżonkami. Aby uregulować sytuację prawną majątku małżeńskiego koniecznym jest przeprowadzenie postępowania w przedmiocie podziału majątku wspólnego. Najczęściej, szczególnie w sytuacji sporu między byłymi małżonkami, przeprowadzenie postępowania w przedmiocie podziału majątku wspólnego może powodować przedłużenie całego postępowania w skrajnym przypadku nawet o kilka lat. Poniżej przedstawię kilka propozycji, jak wyjść z tej sytuacji, aby spróbować maksymalnie skrócić czas konieczny do zakończenia wszelkich spraw małżeńskich.

  Rozwiązaniem, które z pewnością pozwoli zaoszczędzić Panu czas jest dokonanie zgodnego podziału majątku wspólnego. Warunkiem koniecznym do skorzystania z tego rozwiązania jest przede wszystkim zgodne stanowisko obojga małżonków. Wniosek taki można złożyć w ramach wyjątku nawet w trakcie postępowania rozwodowego. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli jego dokonanie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Uprawnienie to stanowi wyjątek od zasady, że podział majątku wspólnego następuje w odrębnym postępowaniu po zakończeniu postępowania rozwodowego. Nawet jeśli nie uda się przeprowadzić podziału majątku wspólnego w ramach postępowania rozwodowego, zawsze możliwym będzie ustanowienie rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego, a następnie dokonanie zgodnego podziału majątku wspólnego przed sądem albo notariuszem.

  Inną propozycją na przyspieszenie uregulowania sytuacji majątkowej małżeńskiej, szczególnie w sytuacji braku zgody co do podziału majątku wspólnego, jest wcześniejsze wystąpienie z powództwem do sądu o orzeczenie rozdzielności majątkowej. Postępowanie takie może toczyć się równolegle do sprawy rozwodowej. Jego konsekwencją będzie orzeczenie rozdzielności majątkowej. To otworzy zaś drogę do złożenia wniosku o podział majątku wspólnego i pozwoli na wcześniejsze uregulowanie wszystkich praw majątkowych związanych z zakończonym związkiem małżeńskim.

  Podsumowując, aby uregulować sytuację finansową małżonków, koniecznym jest powstanie ustroju rozdzielności majątkowej. Jej powstanie jest jedną z konsekwencji orzeczenia rozwodu. Jeśli jednak chcemy przyspieszyć całą procedurę, możliwym jest ustanowienie rozdzielności majątkowej czy w formie aktu notarialnego, czy też w formie orzeczenia sądowego.Gdy uzyskamy już rozdzielność majątkową, możliwym jest rozpoczęcie postępowania w przedmiocie podziału majątku wspólnego, niezależnie od tego, ile jeszcze potrwa postępowanie rozwodowe.

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.