AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Czy sąd może odmówić udzielenia rozwodu?

  O tym, czy sąd może odmówić udzielenia rozwodu i kiedy rozwód jest niedpuszczalny - pisze kaliski adwokat Krzysztof Liberda.

  Panie Mecenasie, proszę o pomoc. Mój mąż poinformował mnie, że w dniu wczorajszym złożył pozew o rozwód. Wciąż uważam, że uda nam się odbudować małżeństwo. Zastanawiam się, czy istnieje możliwość, aby sąd odmówił nam udzielenia rozwodu? – pyta Czytelniczka.

   

   

  Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach tematyka rozwodu jest znacznie powszechniejsza, niż kilkanaście/kilkadziesiąt lat temu. Jej powszechność powoduje wrażenie, że jeśli któryś z małżonków chce dokonać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, to uzyskanie go powinno być czystą formalnością. Zdarzają się jednak przypadki, w których to Sąd nie może orzec rozwiązania małżeństwa.

  Kwestie związane z rozwodem reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwany dalej: k.r.o.) Aby uzyskać rozwód, pomiędzy małżonkami musi dojść do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Przez trwałość rozumiemy sytuację, w której małżonkowie nie widzą żadnych szans na „naprawienie” tego małżeństwa. Drugą przesłanką jest zupełność rozkładu pożycia. Sprowadza się ona do ustalenia, czy do rozkładu doszło na trzech płaszczyznach: emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej. Pożycie emocjonalne oznacza uczucie miłości, przywiązania do danej osoby. Sfera fizyczna sprowadza się do pożycia małżeńskiego. Sfera gospodarcza natomiast dotyczy wspólnie prowadzonego gospodarstwa domowego. Podkreślenia wymaga, że aby mówić o dopuszczalności rozwodu, to wszystkie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Brak chociażby jednej przesłanki powoduje, że nie dochodzi do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Skoro twierdzi Pani, że wciąż istnieje szansa na odbudowanie małżeństwa, jest między Państwem uczucie, proszę zastanowić się, czy pożycie małżeńskie wciąż istnieje na którejkolwiek z płaszczyzn.

  Ewentualnie, nawet w przypadku spełnienia przesłanki trwałości i zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego, orzeczenie rozwodu może być niedopuszczalne również z innych względów. Zgodnie z art. 56 § 2 i § 3 k.r.o. rozwód jest niedopuszczalny w sytuacji, gdyby wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, bądź orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Odnosząc się do przesłanki dobra wspólnych małoletnich dzieci należy wskazać, że na skutek rozwodu ich dobro zawsze zostanie w jakiś sposób naruszone. Trzeba mieć jednak na względzie, aby to naruszenie nie miało charakteru znacznego. Jako przykład naruszenia zasad współżycia społecznego należy rozumieć sytuację, w której rozwodu żąda małżonek zobowiązany do opieki nad obłożnie chorym współmałżonkiem. Ostatnią przesłanką, która związana jest z niedopuszczalnością rozwodu jest sytuacja, w której żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

  Podsumowując, istnieje wiele sposobów na to, aby wykazać w sądzie, że orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne. To do Pani należy decyzja, których argumentów Pani użyje. Jeśli zostaną one odpowiednio udowodnione, nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd oddalił powództwo o rozwód, czyli potocznie rzecz ujmując, odmówił udzielenia rozwodu.  

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.