AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Dostałem w spadku mieszkanie, które chciałbym spieniężyć. Co z podatkiem dochodowym?

  - „Panie Mecenasie. Mój tata zmarł w 2019 roku. We własnym zakresie przeprowadziłem postępowanie spadkowe, gdzie zostałem uznany za jedynego spadkobiercę. W spadku po nim pozostało mi mieszkanie. Nie wiążę z tym mieszkaniem żadnej przyszłości, dlatego najchętniej bym je sprzedał. Kiedyś mówiło się, że od nabycia nieruchomości do sprzedaży musi minąć pięć lat, jednak ja nie chcę czekać. Czy muszę w tym wypadku zapłacić podatek dochodowy?” – pyta Czytelnik.

   

  Szanowny Czytelniku, problematykę podatku dochodowego w przypadku zbycia przedmiotu uzyskanego na podstawie dziedziczenia reguluje art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeśli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, tak jak zasugerował Pan w pytaniu, obowiązek zapłaty podatku dochodowego istniałby zatem do 31 grudnia 2024 r.

  Nie wszyscy jednak wiedzą, że w tym zakresie doszło do nowelizacji ustawy, która to weszła w życie dn. 1 stycznia 2019 r. Wprowadzono w niej pewien wyjątek korzystny dla podatników, mający zastosowanie dla Pana sytuacji. Zgodnie z art. 10 ust. 5. wskazanej ustawy: W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.” W takiej sytuacji, musi Pan sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy tata nabył wspomniane mieszkanie. Jeśli od tego momentu minęło 5 lat, może Pan spokojnie dokonać jego sprzedaży bez obawy powstania obowiązku podatkowego.

  Aby w pełni wyjaśnić wprowadzoną nowelizację, należy zastanowić się jeszcze, czy nowy przepis ma zastosowanie do mieszkań nabytych przed wejściem w życie tego przepisu. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w tzw. przepisach intertemporalnych, które wskazują, do których sytuacji stosujemy stare, a do których nowe zasady rozliczeń. W tym przypadku przepis intertemporalny stanowi, że ustawę w nowym brzmieniu stosuje się do przychodów uzyskanych od dn.1 stycznia 2019 r. Innymi słowy, dla rozliczenia podatku dochodowego na nowych zasadach nie ma znaczenia moment nabycia prawa własności nieruchomości, a moment jej sprzedaży, który musi nastąpić po 1 stycznia 2019 r.

  Podsumowując, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie sprzedaży odziedziczonych po zmarłych rzeczy uległa w 2019 r. modyfikacji na korzyść podatnika. Jedyną kwestią, którą należy zbadać, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, to pytanie, czy w momencie sprzedaży upłynęło 5 lat od nabycia tej rzeczy przez spadkodawców. 

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.