AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

EDUKACJA. Komputery i kamery dla ZS w Liskowie

DATA: 3 marca 2021 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Umowa została podpisana w siedzibie starostwa powiatowego. Fot. starostwo powiatowe.

  Sprzęt komputerowy i elektroniczny w postaci 35 zestawów komputerowych, 10 tabletów graficznych, 10 kamer internetowych i 10 tabletów, otrzyma Zespół Szkół nr 1 w Liskowie. 

  To efekt dofinansowania, które otrzymał Powiat Kaliski na realizację projektu "Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie" ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+). Dysponentem środków jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Umowę podpisano w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Łączna wartość projektu to blisko 250 tysięcy złotych.

  W podpisaniu umowy uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy, Skarbnik Powiatu Kaliskiego Urszula Jędrusiak, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie Piotr Pasik oraz Kierownik Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury Jolanta Golicka. - W ramach przesunięć związanych z Covid-19 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udało się przekierować pieniądze na zakup sprzętu komputerowego dla szkół w Wielkopolsce. Wśród beneficjentów jest Powiat Kaliski, który złożył ten projekt z myślą o Zespole Szkół w Liskowie. Bardzo się cieszę, bo zwłaszcza w tych czasach, w których pracujemy często zdalnie, i młodzież też uczy się zdalnie, jest to szczególnie ważne, bo wyrównujemy szanse młodzieży, która nie ma swojego sprzętu komputerowego. To forma wsparcia, którą realizuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego, i którą uważamy za bardzo potrzebną - powiedział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski. - Za tę kwotę zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, który będzie wykorzystywany zarówno przez młodzież, jak i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie. Programem objętych jest 25 nauczycieli i 40 uczniów - tłumaczył Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, Piotr Pasik.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.