AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. Uroczysta Sesja Rady Masta Kalisza

DATA: 12 września 2021 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Prezydent Krystian Kinastwski (fot.kalisz.pl)

  Podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza, zostały wręczone najwyższe miejskie wyróżnienia: Odznaka Honorowa Miasta Kalisza oraz medal Honorowy Przyjaciel Kalisza.

  W Sali Recepcyjnej zebrali się radni oraz goście: parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, organizacji społecznych, instytucji. Wśród nich goście z partnerskiego miasta Hamm.

  Sesję otworzył Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie doceniania obywateli o szczególnych zasługach, kaliszan, których postawa może być wzorem dla kolejnych pokoleń.


  Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza przybliżył najważniejsze działania samorządu w minionych miesiącach.
  - Dzisiaj, podczas tej Uroczystej Sesji, chcę podziękować radnym, którzy akceptują nasze projekty, wspierają ich realizację, zgłaszają swoje inicjatywy. Tym samym przyczyniają się do tego, że w trudnym czasie – pandemii, licznych zmian legislacyjnych - udaje nam się w Kaliszu realizować zakrojony na tak szeroką skalę program inwestycyjny. To bardzo cenne – mówił Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza. Jako symbol zmian zachodzących w mieście, prowadzonej rewitalizacji wspomniał odnowienie Sali Recepcyjnej. - Przywróciliśmy jej należny blask. Dzięki temu, dzisiejsze spotkanie ma odpowiednią oprawę. Patronem tej sali jest Ignacy Adam Bujnicki, prezydent Miasta w latach 1937-1939. Patriota, zasłużony dla miasta, jego Honorowy Obywatel, który za swoją obywatelską postawę zapłacił najwyższą cenę. Wniósł wiele w rozwój naszego miasta nie tylko jako prezydent, ale przede wszystkim jako inżynier, specjalista od elektryfikacji. Jego postać jest mi szczególnie bliska. Teraz, po odnowieniu, Sala Recepcyjna może godnie nosić jego imię. Przekraczając próg tej sali warto pamiętać, że jesteśmy wszyscy tu po to, by zgodnie działać na rzecz Kalisza i jego mieszkańców, by rozwijać miasto, by dopisać swoją historię. Niech to będzie piękna i chlubna karta w dziejach naszego Kalisza.


  Najważniejszym punktem programu Sesji było wręczenie miejskich odznaczeń. Uroczysta Sesja Rady Miasta Kalisza to czas wyjątkowych podziękowań za pracę, trud i zaangażowanie, nie tylko w sprawy osobiste, ale przede wszystkim sprawy całego miasta i jego mieszkańców.

  (RED)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.