AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

W TERENIE. Kuropatwy w Brzezinach

DATA: 13 września 2021 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Kuropatwy zostały wypuszczone na terenie gm. Brzeziny. Fot. kalisz.pl

  300 sztuk kuropatwy polnej zostało zasiedlone na terenie polnych obwodów łowieckich będących pod nadzorem Koła Łowieckiego „Szarak” w Brzezinach. 

  Symbolicznego wypuszczenia ptaków dokonali Dorota Karpieko Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego, Robert Marszałek Radny Powiatu Kaliskiego, Leszek Sarzyński Sekretarz Powiatu Kaliskiego, Adam Jakóbczak Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz członkowie Koła Łowieckiego „Szarak” w Brzezinach.

  Zasiedlenia wykonuje się w miejscach dotychczasowego bytowania ptaków w celu utrwalenia populacji i zwiększenia jej liczebności. Zmiana struktury zasiewów z dominującą częścią upraw zbóż i kukurydzy powoduje ograniczenie miejsc naturalnie przystosowanych do bytowania drobnego ptactwa. Trwałe użytki zielone oraz uprawy roślin okopowych zapewniają najlepsze schronienie i dostępność pożywienia dla tego typu gatunków. Członkowie Koła Łowieckiego doskonale znają miejsca gromadzenia się rodzin ptasich, co pozwala na właściwe rozdzielenie młodych ptaków.

  Zadanie zastało sfinansowane w całości z budżetu Powiatu Kaliskiego na kwotę 10.500,00 zł. 

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.