AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

MIASTO. Nowy sztandar dla strażaków

DATA: 13 września 2021 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Uroczystość nadania sztandaru odbyła się na rynku. Fot. kalisz.pl.

  Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu otrzymała nowy sztandar. Ufundował go komitet społeczny, na którego czele stanął Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza.

  Uroczystość odbyła się na Głównym Rynku z udziałem nadbrygadiera Arkadiusza Przybyły, zastępcy Komendanta Głównego PSP, przedstawicieli rządu, parlamentu, władz wojewódzkich, duchowieństwa oraz licznej reprezentacji samorządów powiatu kaliskiego. - Nie ma wartości wyższej niż życie i zdrowie. A ratowanie życia i mienia innych, z narażeniem własnego zasługuje na nasze najwyższe uznanie. Dlatego zrozumiałym jest, że straż pożarna od lat obdarzana jest szacunkiem i najwyższym zaufaniem społecznym - powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza. Samorządowiec przypomniał historię kaliskiej straży, mówił o wsparciu samorządu dla tej formacji, gratulował wyróżnionym i odznaczonym. - Ufundowanie i nadanie sztandaru jest wyrazem naszego, całej społeczności miasta, podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za służbę oraz pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego miasta i powiatu. Samorząd od lat wspiera kaliską jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Doposaża, dofinansowuje zakup sprzętu. Dzisiaj mamy możliwość zobaczyć niektóre z pojazdów zakupionych w ostatnim czasie. I porównać z tymi, które służyły przed laty. Postęp techniczny jest ogromny. Jednak nadal najważniejsi pozostają ludzie i takie cechy, jak sprawność, odwaga, chęć niesienia pomocy. Jako samorząd - na dowód uznania Waszego zaangażowania - od tego roku będziemy nagradzać finansowo wyróżniających się w służbie strażaków - zapowiedział włodarz miasta.

  Po oficjalnej uroczystości, na pl. św. Stanisława odbył się festyn strażacki.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.