AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

ZAPROSZENIE. „Poza horyzont” wystawa Janusza Kokota w Galerii Tarasina

DATA: 25 października 2021 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  fot. Jakub Seydak

  Galeria Sztuki im. Jana Tarasina zaprasza na wystawę, związanego z Kaliszem malarza i rysownika, Janusza Kokota.

  W czwartek 21 października o godzinie 19.00 w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy, związanego z Kaliszem malarza i rysownika, Janusza Kokota. Prezentacja zatytułowana „Poza horyzont”, będzie dostępna dla zwiedzających do 27 listopada 2021 roku. Jej tytuł, jak sam autor prac mówi, „jest wyrazem tęsknoty za przekraczaniem granic i odkrywaniem nieznanego… w sobie samym”. Wernisaż, który zgromadził dużą liczbę gości, był okazją do wzięcia udziału w przeprowadzonym osobiście przez Janusza Kokota, oprowadzaniu po wystawie z autorskim komentarzem Artysty.  W sobotę 16 października w kaliskim Akceleratorze Kultury, odbyła się zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu, premiera książki „Afrobiografia” autorstwa Janusza Kokota. Wernisaż wystawy „Poza horyzont” był również okazja do zakupienia książki i zdobycia autografu jej autora.

  Na wystawę w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu składają się prace, które powstały w latach 2013-2021. Są to cykle stworzone na papierze, w technice pasteli olejnej i ołówka. Tematyka  ekspozycji jest rezultatem prób poszukiwania artystycznej tożsamości twórcy, po doświadczeniach życia w odmiennej kulturze w czasie kilkuletniej pracy na polu misyjnym w Afryce. Ta głęboka refleksja skłoniła artystę do podjęcia dialogu z twórczością mistrzów sztuki współczesnej i stała się formą wielowymiarowej korespondencji dotyczącej języka sztuki. W pracach odnajdujemy odniesienia do twórczości m.in. australijskiej artystki Rosalie Gascoigne, brytyjskiego twórcy Richarda Longa, op-artowej malarki Bridget Riley, amerykańskich twórców dwudziestego wieku takich jak Frank Stella, Jackson Pollock, Kenneth Noland, Richard Serra czy Franz Kline. To, co łączy większość wyżej wymienionych artystów, to podobne rozumienie idei dzieła sztuki. Cykle prac „12 linii”, „5 linii” czy poliptyk „Bez tytułu”, będące częścią prezentacji „Poza horyzont”, stanowią dopełnienie tego dialogu i przekonanie o sile oddziaływania minimalizmu, tak charakterystyczne dla twórczości Janusza Kokota.

  Galeria Pulsar, będąca integralną częścią Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, stała się miejscem prezentacji poliptyku „HK”. Bezpośrednią inspiracją do jego stworzenia były fotografie potężnych blokowisk w Hong Kongu, które w artyście zamiast zachwytu, budzą raczej zdziwienie i dystans. Jednak, jak sam mówi, w czasie realizacji tej kompozycji towarzyszyła mu beztroska, radości i uczucie satysfakcji, jakie widział u dzieci aranżujących według własnego uznania nowe zestawienie kolorowych kredek w pudełku.

  W ramach projektu Postój ze Sztuką, prezentujemy w wiatach przystanków autobusowych, wybrane prace z poliptyku „Message”, który w całości zobaczyć można w Galerii. Kompozycja ta składa się z ponad trzydziestu części i jest rodzajem korespondencji z twórczością amerykańskich artystów dwudziestego wieku. Wszystkie elementy poliptyku ukrywają litery, z których jak z ruchomych czcionek, można składać konkretne słowa. Jednakże zamysł artystyczny autora tej kompozycji, związany jest bardziej z przekazaniem wiadomości dotyczących estetyki obecnej w sztuce amerykańskiej dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. Widzowie bez trudu odnajdą tu odniesienia do twórczości Franza Kline’a, Kennetha Nolanda, Jacksona Pollocka, Franka Stelli i wielu innych. Zadaniem poszczególnych obrazów z kompozycji, nie jest cytowanie czy naśladowanie prac tych artystów, tylko odnoszenie się do ich ekspresji i ducha.

  Osoby, które nie mogły przybyć osobiście na wernisaż mają możliwość obejrzenia dostępnego na stronie internetowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina oraz na galeryjnym FB, krótkiego filmu, w którym Janusz Kokot opowiada o swojej twórczości i zaprasza na wystawę.

  https://tarasin.pl/zaproszenie-na-wernisaz-i-wystawe-janusza-kokota-poza-horyzont/ 

   

  Janusz Kokot urodził się w Kaliszu w 1960 r. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w Instytucie Artystycznym. Uprawia malarstwo i rysunek. W latach 1988-2020 zrealizował 19 wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem 13 nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich. 

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.