AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

MIASTO. Wodociągi kaliskie na minusie. Czekają nas kolejne podwyżki?

DATA: 19 listopada 2021 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Prawie pół miliona zł wynoszą straty Przesiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu po pierwszych trzech kwartałach 2021 roku.

  O sytuację finansową kaliskich wodociągów pytał w interpelacji radny Dariusz Grodziński (KO), który obawia się, że pogarszająca się sytuacja finansowa przyniesie kaliszanom kolejne podwyżki za usługi komunalne - dostarczenie wody, odbiór ścieków.

  W odowiedzi na interpelację prezydent Kalisza Krystian Kinastowski poinformował, że PWiK trzeci kwartał 2021 r. zakończyło stratą netto w wysokości 497 916,32 zł.

  Na spadek wpływów wpłynęły intensywne opady (przede wszystkim w okresie od stycznia do maja br.) o wartościach ponadprzeciętnych w stosunku do roku ubiegłego. Przyczyniły się do one do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę ale i zwiększenia ilości odprowadzanych ścieków do oczyszczalni w Kucharach. 

  Jak wyjaśnia prezydent Krysitan Kinastowski, na ujemny wynik finansowy spółki mają również wpływ również: rosnąca inflacja, rosnące koszty materiałów, energii, usług zewnętrznych oraz pandemia COVID-19 

  - Spółka pomimo uzyskanej za okres III kwartałów straty zachowuje bieżącą płynność finansową. Wszystkie zobowiązania finansowe regulowane są terminowo. Trzeba zaznaczyć, że pomimo podejmowania przez Spółkę działań w celu zminimalizowania straty w roku 2021 wynik finansowy na koniec roku obrotowego będzie ujemny – mówi  prezydent Kalisza.

  Czy to oznacza kolejne podwyżki dla mieszkańców Kalisza? Jak tłumaczy prezydent Kinastowski, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu jest w trakcie przeprowadzenia analizy ekonomicznej Spółki, w tym obowiązujących aktualnie cen i stawek opłat za usługi. 

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.