AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Sąd Arbitrażowy i Centrum Mediacji przy RIG

DATA: 22 listopada 2021 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Działa już Sąd Arbitrażowy oraz Centrum Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu.

  Arbitraż to rozwiązywanie sporów, gdzie strony mają wpływ na wiele elementów postępowania. Same wybierają arbitrów. Arbitrzy rozstrzygają w granicach przyznanych im uprawnień. Sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem państwowym.

  Zaletą arbitrażu jest prostsza procedura postępowania, niższe i przewidywalne z góry koszty, jednoinstancyjność i szybkość postępowania. Rozprawy odbywają się w kameralnej atmosferze. Arbitraż jest dyskretny, postępowanie poufne, gwarantuje też poszanowanie interesów obu stron i tajemnic handlowych. Arbitrzy rozumieją biznes lepiej, niż sędziowie państwowi. Mogą być wybrani do sprawy stosownie do swojej specjalizacji i doświadczenia.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.