AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

EDUKACJA. Lekcje Europejskie w powiecie

DATA: 25 listopada 2021 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Lekcje Europejskie odbyły się w szkołach w powiecie kaliskim. Fot. Starostwo Powiatowe.

  178 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Kaliskiego wzięło udział w Lekcjach Europejskich.

  Lekcje były częścią większego projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

  Lekcja miały na celu uświadomienie uczniom roli oraz korzyści płynących z członkostwa w Unii Europejskiej. Prowadzone były przez nauczycieli ze szkół w Powiecie Kaliskim, którzy do wyboru mieli kilka zagadnień takich jak „Fakty i mity na temat UE” czy „Unia Europejska na co dzień”. Przygotowania jednej lekcji podjął się również Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, który podczas zajęć w Szkole w Opatówku opowiedział o swoich doświadczeniach z UE w trakcie swojej długiej samorządowej kariery.

  Oprócz podstawowych informacji o tym czym jest UE i jak przebiegał proces jej integracji uczniowie z Powiatu Kaliskiego poznali również korzyści członkostwa tzw. cztery swobody przepływu:
  towarów - polega na tym, że każdy produkt wytworzony w jednym z państw członkowskich UE można sprzedawać bez ograniczeń w innych państwach członkowskich. Towary pochodzące z innych państw członkowskich nie mogą być w żaden sposób dyskryminowane w stosunku do produktów krajowych, np. poprzez nakładanie na nie dodatkowych podatków. Przykład: jeśli polski przedsiębiorca wyprodukuje długopis i będzie chciał sprzedać w Belgii, zapłaci od tego taki sam podatek jak Belg, który wyprodukuje długopis i będzie chciał sprzedać go we własnym państwie,
  osób - obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie przemieszczać się po jej terytorium, mieszkać i pracować we wszystkich państwach członkowskich na takich samych zasadach jak obywatele tych państw,
  usług - przedsiębiorca z jednego państwa członkowskiego ma prawo świadczyć usługi w innych państwach UE,
  kapitału - oznacza m.in. prawo do inwestowania pieniędzy na terenie całej Unii Europejskiej.

  Lekcje Europejskie okazały się wyjątkowo cennym doświadczeniem dla uczniów, którzy mogli wykazać się własną kreatywnością podczas prac w grupach i prezentacji własnych pomysłów.

  Do udziału w projekcie przystąpiły następujące szkoły:
  ZS im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – nauczyciel Krzysztof Nosal
  SP im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku – nauczyciel Michał Szurek
  SP w Godzieszach – nauczyciel Agnieszka Bałch
  SP w Morawinie – nauczyciel Katarzyna Benedyczak
  SP w Brzezinach – nauczyciel Jacek Kamiński
  ZS w Żelazkowie – nauczyciel Aleksandra Marciniak
  ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu – nauczyciel Krzysztof Pietrzykowski
  SP im. Józefa Wybickiego w Liskowie – nauczyciel Agnieszka Glapińska

  SP w Mycielinie – nauczyciel – Dobrosława Grabińska
  SP im. A. Mielęckiego w Koźminku – nauczyciel Karolina Woźniak
  ZSP w Blizanowie Drugim – nauczyciel Irena Tomczyk

  SP w Opatówku – nauczyciel Honorata Warszewska

  (nel)

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.