AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Czy po ślubie wszystko jest wspólne?

  Czym jest rozdzielność majątkowa i wspólność ustawowa - pisze kaliski adwokat Krzysztof Liberda.

   

  - Niedługo wyjdę za mąż, a znajomi i rodzina ciągle mnie starszą, żebym podpisała intercyzę, bo w razie rozwodu będę musiała podzielić się z mężem wszystkim co mam, nawet domem moich rodziców. Czy intercyza to jedyny słuszny wybór w tej sytuacji? - pyta czytelniczka.

   

  Szanowna Pani, przede wszystkim należy wskazać, że polskie prawo w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przewiduje, że małżonków łączy ustawowy ustrój wspólności majątkowej albo ustrój umowny, o czym poniżej.


  Ustawowy ustrój wspólności majątkowej powstaje między małżonkami w chwili zawarcia małżeństwa. Małżonkowie mogą jednak inaczej uregulować swoje stosunki majątkowe i podpisać przed notariuszem umowę tzw. intercyzę. W ramach umowy majątkowej mogą oni: rozszerzyć albo ograniczyć ustawową wspólność majątkową, ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. 


  Najpowszechniejszy, jest oczywiście ustawowy ustrój majątkowy, czyli tzw. wspólność ustawowa i obowiązuje ona od chwili zawarcia małżeństwa, pod warunkiem, że przed zawarciem małżeństwa ani w trakcie jego trwania, małżonkowie nie zawarli umowy np. o rozdzielność majątkową. Charakteryzuje się tym, że wszystko co małżonkowie nabyli przed zawarciem formalnego związku stanowi ich własność, a wszystko co potem co do zasady jest wspólne. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wspólne są przede wszystkim: wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku wspólnego, natomiast do majątku wspólnego nie wchodzą np. przedmioty darowizny lub dziedziczenia czy też nagrody za osobiste osiągnięcia.


  Umową majątkową rozszerzającą wspólność majątkową lub ją ograniczającą małżonkowie mogą dowolnie bądź rozszerzyć, bądź ograniczyć ustawowy ustrój małżeński. Np. strony mogą uznać, że majątek indywidualny każdego z nich nabyty przed ślubem należy do ich majątku wspólnego, albo mogą ustalić, że wynagrodzenie za pracę będzie majątkiem indywidualnym każdego z nich.


  Umowa rozdzielności majątkowej sprawia, że każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy jak i później i może nim samodzielnie zarządzać. Każdy małżonek ma swój odrębny majątek. 


  Umowa rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków w czasie jej trwania nie różni się od umowy rozdzielności. Dopiero ustanie umowy rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków (np. rozwód) wiąże się z pewnymi konsekwencjami.  Po ustaniu umowy rozdzielność z wyrównaniem dorobków powstaje obowiązek wyrównania dorobków między małżonkami. Dorobek to nic innego jak wzrost wartości majątku każdego z małżonków. Małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka może żądać wyrównania dorobków. 


  Podsumowując, nie jest tak, że w ustawowym ustroju małżeńskim jak powszechnie się przyjmuje wszystko jest wspólne, jednakże umowy majątkowe pozwalają dowolnie małżonkom kształtować swoją sytuację majątkową, ich wspólny i odrębny majątek. 

   

   

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.