AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Niechciany lokator

  adw. Krzysztof Liberda

  Co robić, gdy lokator nie płaci czynszu i nie chce opuścić mieszkania - pisze kaliski adwokat Krzysztof Liberda.

  Panie Mecenasie, od niedawna mam problem z lokatorem, nie płaci czynszu już czwarty miesiąc. Co mogę zrobić i jak łatwo się go pozbyć?

  Pierwszym krokiem jaki musi Pan podjąć jest oczywiście wypowiedzenie umowy najmu. Wypowiedzenie należy doręczyć w formie pisemnej w taki sposób, aby jasno dało się stwierdzić, że zostało ono odebrane przez najemcę np. przez pocztę polską – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W piśmie tym należy wyznaczyć najemcy dodatkowy miesięczny termin do zapłaty zaległego czynszu. Czynności te są konieczne i niezbędne, wynikają wprost z art. 687 kodeksu cywilnego, który stanowi: „Jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.”.

  Jeżeli po upływie terminu wyznaczonym w wypowiedzeniu umowy lokator wciąż nie zapłaci, należy podjąć kolejne kroki. Sprawę należy spróbować rozwiązać polubownie i skierować do lokatora tzw. wezwanie do opuszczenia lokalu. Najprostsza forma takiego pisma powinna zawierać jasno sformułowane żądanie opuszczenia zajmowanego lokalu, termin w jakim ma to nastąpić a nadto powinno się w nim poinformować jakie skutki będzie miało zignorowanie go.

  Następnie, jeżeli wezwanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu. Jako właściciel lokalu może Pan wytoczyć powództwo przeciwko osobie, która zajmuje Pana lokal. Musi Pan wiedzieć, że pozew o eksmisję wnosi się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lokatora, a ponadto podlega on opłacie w kwocie 200 zł. Satysfakcjonujący nas zakończeniem procesu będzie oczywiście wydanie wyroku, w którym sąd nakaże opróżnienie lokalu.

  Jeżeli uzyskamy prawomocny wyrok sądu, a nasz lokator dalej nie opuści mieszkania, wyrok należy opatrzyć w klauzulę wykonalności i skierować wniosek do komornika o przeprowadzenie eksmisji. Komornik podejmie wszelkie niezbędne czynności, aby opróżnić nasz lokal i pozbyć się niechcianego lokatora.

  Podsumowując, sprawę należy spróbować rozwiązać polubownie, co jest oczywiście mniej czasochłonne i być może przyniesie oczekiwane rezultaty, jeżeli jednak będzie to bezskuteczne należy skierować sprawę do sądu.

   

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.