AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

DROGI. Remont al. Wojska Polskiego. Zmiany w ruchu

DATA: 17 sierpnia 2022 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Remont odbędzie się na odcinku między ul. Kościuszki i Poznańską. Fot. Magdalena Furmaniak - KPM.

  18 sierpnia rozpocznie się kolejny etap przebudowy alei Wojska Polskiego. Obejmie on odcinek między ulicami Kościuszki a Poznańską, po nieparzystej stronie drogi.

  Prace polegać będą na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, wykonaniu ścieżki pieszo - rowerowej i nowych chodników. Ruch pieszych będzie utrzymany, ale odbywał się będzie naprzemiennie - raz jedną, a następnie drugą stroną ulicy.

  UWAGA: Zmiany w organizacji ruchu!
  - wyłączony z ruchu kołowego zostanie odcinek nieparzystej strony jezdni al. Wojska Polskiego na długości około 120 m. Ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy - po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,

  - na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Kościuszki wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w ulicę Sadową dla jadących od strony ulicy Poznańskiej.

  Na czas prowadzonych robót wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy rondem Westerplatte a ulicą Stawiszyńską. Dla ww. pojazdów wyznaczony zostanie objazd przez ulice Podmiejską, Stanczukowskiego, Piłsudskiego, Godebskiego i Stawiszyńską - dla obu kierunków ruchu.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.