AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

MIASTO. Epitafium księcia Mieszka III Starego

DATA: 28 września 2022 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Od lewej: Maciej Garbowicz, Leszek Ziąbka i dr. Grażyna Schlender. Fot. Anna Błaszczyk - KPM.

  Komisja Pamięci Historycznej Miasta Kalisza, z przewodniczącą dr Grażyną Schlender na czele, przedstawiła stan prac nad epitafium księcia Mieszka III Starego.

  To pierwsze zadanie powołanego w kwietniu tego roku gremium, które doradza władzom Miasta w sprawach pamięci narodowej. - Powołana przez prezydenta Krystiana Kinastowskiego komisja ma upamiętnić miejsca i obiekty ważne w dziejach miasta i ocalić je od zapomnienia - to najważniejszy jej cel - powiedział wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. - Ma także stworzyć listę takich obiektów i miejsc, które powinny zostać upamiętnione.

  Podczas spotkania z dziennikarzami przewodnicząca gremium omówiła cele i zadania Komisji Pamięci Historycznej Miasta Kalisza, a także przedstawiła jej skład. - Celem Komisji jest upamiętnienie wszystkich budynków i innych miejsc w przestrzeni historyczno-urbanistycznej Kalisza, które miały związek z ważnymi dla Polski i miasta wydarzeniami oraz ze znaczącymi dla Kalisza osobami. Należy wszystkie te obiekty lub miejsca, gdzie się znajdowały, oznaczyć stosownymi i czytelnymi tablicami informacyjnymi lub tabliczkami. Komisja zamierza uwzględnić zarówno budynki istniejące, jak i te, które nie dotrwały do naszych czasów. Komisja działa w oparciu o materiały źródłowe znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu i innych instytucjach: archiwach, muzeach - powiedziała dr Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu.

  Pierwszym, realizowanym przez komisję zadaniem jest przygotowanie epitafium księcia Mieszka III Starego. Z prośbą w tej sprawie zwrócił się do prezydenta Andrzej Kaszubkiewicz, miłośnik historii Kalisza oraz znawca historii Polski z epoki pierwszych Piastów, były dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

  - Choć Mieszko Stary był silnym i zasłużonym władcą, osoby jego nie upamiętniają żadne tablice czy napisy, ponieważ gród na Zawodziu w Kaliszu, gdzie miała znajdować się jedna z jego siedzib, upadł i stracił na znaczeniu. W pierwszej połowie XIII wieku, kiedy Prosna zmieniła koryto i przesunęła się pół kilometra na wschód w kierunku ulicy Łódzkiej i warowny książęcy gród, który znajdował się na wyspie, połączył się z lądem. Miejsce pochówku Mieszka III Starego znajduje się obecnie w rezerwacie archeologicznym na Zawodziu na obrzeżach Kalisza, nieopodal drewnianego kościółka św. Wojciecha - informuje dr Grażyna Schlender.

  Epitafium zostanie umieszczone w katedrze. Projekt tablicy wykonał Maciej Garbowicz - absolwent wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Oprócz napisów w językach polskim i łacińskim projekt uwzględnia wizerunek Mieszka III Starego w formie odlewu.

  Komisja zachęca mieszkańców, by przekazywali jej propozycje obiektów, które powinny być upamiętnione z uwagi na znaczącą rolę w historii Polski lub Kalisza lub są związane z osobami, które pełniły ważną rolę w dziejach miasta.

  Pomysły należy przekazywać na adres: Archiwum Państwowe w Kaliszu, ulica Poznańska 207 lub sekretariat@archiwum.kalisz.pl.

  (nel - źródło KPM)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.