AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

INWESTYCJE. 3 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW dla Liskowa

DATA: 9 grudnia 2022 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Umowę podpisali Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec (w środku) i Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztog Grabowski. Fot. Urząd Marszałkowski.

  W Gminie Lisków zmodernizowana zostanie kolejna część infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Umowę w ramach dotacji w wysokości ponad 3 mln zł  pochodzącej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisali wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec.

  Wsparcie w ramach operacji typu gospodarka wodno-ściekowa objętego PROW 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umożliwia Gminom pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację niezbędnych prac w tym zakresie. Gmina Lisków jest jednym z beneficjentów tego wsparcia. Umowa zawarta 5 grudnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Lisków jest kolejnym etapem realizacji całego przedsięwzięcia na terenie gminy. Dotychczas Gminie udało się pozyskać 2 mln zł w ramach ww. programu na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zawarta kolejna umowa o wartości ponad 3 mln zł daje kwotę pomocy przekraczającą 5 mln zł.

  - Gmina Lisków jest doskonałym przykładem jak skutecznie pozyskiwać środki unijne i dzięki nim modernizować i rozbudowywać infrastrukturę wodno-ściekową służąca mieszkańcom. Zawarta umowa na ponad 3 mln zł w ramach PROW na lata 2014-2020 jest ogromnym wsparciem w realizacji planów Gminy Lisków podnoszenia jakości życia mieszkańców, ochrony środowiska i unowocześniania całej Gminy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z wielu lat umożliwia wielu miejscom w Wielkopolsce rozwój gospodarczy i podnoszenie poziomu życia - mówi wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski.

  W ramach realizowanego zadania pozyskane przez Gminę Lisków środki unijne trafią na budowę i przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Liskowie, Annopolu, Zakrzynie - Kolonii, Małgowie i Małgowie Kolonii, modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Strzałkowie i budowę instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych w Liskowie przy Hali Sportowo - Widowiskowej.

  Cała operacja została wyceniona na kwotę niespełna 6 mln zł i będzie realizowana w latach 2023 - 2025.

  (ren)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.