AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

W STAROSTWIE. Edukacyjne bony dla absolwentów

DATA: 8 lutego 2023 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Od lewej: Jolanta Golicka, Magdalena Górska i starosta Krzysztof Nosal. Fot. Starostwo Powiatowe.

  Dwa bony edukacyjne po 30.000 złotych każdy przekazała w kaliskim starostwie Magdalena Górska - założycielka Wyższej Szkoły Handlu i Usług Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu.

  Bony zostały złożone na ręce Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Kierowniczki Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Jolanty Golickiej. Bony stanowią formę stypendiów, z których będą mogli skorzystać absolwenci Zespołu Szkół im.Stanisława Mikołajczyka w Opatówku i Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

  Uczniowie, którzy po zakończeniu nauki zdecydują się kontynuować dalszą ścieżkę edukacyjną w Wyższej Szkole Handlu i Usług będą mieli opłacone czesne za 3 lata studiów. - Kształcimy na kierunkach, które wiążą się z tradycyjną nazwą, jak: ekonomia, rachunkowość i finanse, zarządzanie czy logistyka, ale również takie, które z historyczną nazwą uczelni mają niewiele wspólnego, jak bezpieczeństwo narodowe, turystyka i rekreacja, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkola czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna. W tym roku dostaliśmy również pozwolenie na prowadzenie dwóch nowych kierunków: pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego - mówi Magdalena Górska.

  Wyższa Szkoła Handlu i Usług Akademia Nauk Stosowanych to Uczelnia z tradycjami sięgającymi ćwierć wieku. Jest jedyną w kraju uczelnią niepubliczną założoną przez ponad 100-letnią organizację samorządu gospodarczego. Jej nadrzędną misją jest kształcenie wyspecjalizowanych kadr. - Chcemy, by młodzież Wielkopolski miała równe szanse, dlatego równomiernie przekazujemy stypendia mieszkańcom różnych miejscowości. Dzięki tym pieniądzom młody człowiek będzie miał sfinansowane trzy lata studiów stacjonarnych na naszej Uczelni. Liczymy, że dzięki temu wsparciu młodzież nie będzie musiała rezygnować ze swoich marzeń i planów na przyszłość. Pomoc ta będzie naszym wkładem w rozwój naszego regionu - dodaje Magdalena Górska.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.