AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Stłuczka na drodze i co dalej?

  Co robić, gdy jest się sprawcą stłuczki na drodze - pisze kaliski  adwokat Krzysztof Liberda

  - Panie Mecenasie, co zrobić kiedy będę miała stłuczkę i nie chce wzywać policji bo nikomu nic się nie stało?

   

   

  - Szanowna Pani, oczywiście w takiej sytuacji uczestniczy zdarzenia drogowego mogą spisać tzw. oświadczenie o kolizji.

  Do najważniejszych elementów takiego oświadczenia należą: dane kierowców, wskazanie kto jest sprawcą, a kto osobą poszkodowaną, dane samochodów, dane ubezpieczenia OC sprawcy – numer polisy i nazwę ubezpieczyciela, datę, miejsce i dokładny czas zdarzenia, opis okoliczności zdarzenia i zakres uszkodzeń. Takie oświadczenie należy sporządzić w dwóch egzemplarzach które podpisać muszą sprawca i poszkodowany.

  Z tak przygotowanym dokumentem należy zgłosić szkodę u ubezpieczyciela sprawcy, aby zakład mógł rozpocząć procedury likwidacji szkody.

  Oczywiście spisanie takiego oświadczenia jest możliwe jedynie wtedy, kiedy obie strony zgadzają się do tego kto jest sprawcą. Należy pamiętać, że w sytuacjach, kiedy np. sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nie wiemy która strona jest winna kolizji, mamy rozbieżne wersje co do przebiegu zdarzenia, czy kiedy mamy podejrzenie, że drugi kierowca może być nietrzeźwy warto wezwać policję.

   

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.