AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Tajemnica korespondencji

  Mecenas Krzysztof Liberda.

  - Panie Mecenasie, moja sąsiadka regularnie wyjmuje listy z mojej skrzynki i je czyta. Czy mogę coś z tym zrobić?  - pyta pani Agata czytelniczka naszego portalu.

  - Szanowna Pani, takie zachowanie jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie pani dóbr osobistych - naruszenia tajemnicy korespondencji.

  W takiej sytuacji może Pani żądać na drodze postępowania cywilnego zaniechania działania wyrządzającego Pani szkodę, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, ale może być to także żądanie wydania skradzionej korespondencji a nadto zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

  Co więcej może pani zdecydować się zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Zgodnie z kodeksem karnym bezprawne uzyskiwanie informacji w postaci otwarcia zamkniętego pisma jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  Każde z proponowanych przeze mnie rozwiązań jest niezależne od siebie, co oznacza, że może Pani zdecydować się na nie jednocześnie.

  Szanowna Pani, mam nadzieję, że udało mi się pomóc. 

  Mecenas Krzysztof Liberda

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.