AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

MIASTO. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego (FOTO)

DATA: 25 maja 2023 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  W Kaliszu odbył się festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Fot. DPS.

  W Kaliszu obchodzono Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej odbył się międzypokoleniowy festyn pod honorowym patronatem Krystiana Kinastowskiego, Prezydenta Miasta Kalisza.

  Dla dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej i ich opiekunów przygotowano występy taneczne, animacje i zabawy, konkursy, malowanie twarzy, przejażdżki kucykiem, a także poczęstunek.

  Z rodzinami zastępczymi spotkali się m.in. prezydent Krystian Kinastowski, wiceprezydent Mateusz Podsadny oraz radni Rady Miasta Kalisza. Festyn zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu wspólnie z kaliskimi Domami Dziecka i Domem Pomocy Społecznej.

  W naszym mieście w rodzinnej pieczy zastępczej wychowuje się 262 dzieci umieszczonych w 148 rodzinach zastępczych i 7 rodzinnych domach dziecka. Natomiast w trzech kaliskich domach dziecka przebywa łącznie 35 dzieci. - Wszystkim opiekunom zastępczym dziękujemy za otwarte serca, okazaną miłość i stworzenie bezpiecznego domu dla każdego potrzebującego dziecka - mówiła Iwona Niedźwiedź, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. - Nieustająco zachęcamy i czekamy na osoby, które odnajdują w sobie misję utworzenia rodziny dla samotnych dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

  (nel - źródło KPM)

   

  Jak zostać rodziną zastępczą?

  Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które spełniają następujące warunki:
  - dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  - nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  - wypełniają obowiązek alimentacyjny - wynikający z tytułu egzekucyjnego;
  - nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  - są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologiczną dotyczącą predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
  - przebywają na terytorium RP;
  - zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb;
  - nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
  - w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.

  Osoby spełniające wymienione warunki biorą udział w szkoleniu, a po jego zakończeniu mogą uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

  Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z Działem Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu (ul. Obywatelska 4, tel. 506 162 407).

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.