AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA. Kościelniakowie - biografie i dziedzictwo. Ogólnopolska konferencja naukowa

DATA: 20 września 2023 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  W czwartek, 28 września odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona patronom 2023 r. w Kaliszu: Tadeuszowi, Mieczysławowi i Władysławowi Kościelniakom. Sesję naukową poprzedzą wydarzenia towarzyszące, zaplanowane od godz. 10.00. Organizatorzy zapraszają do Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu.

   

  PROGRAM KONFERENCJI

  11:15-13:15 SESJA NAUKOWA CZĘŚĆ I

  • dr n. med. Jerzy Krzewicki, Mieczysław Kościelniak jakiego znałem

  • ks. Jakub Korczak, Tadeusz Kościelniak – życie i twórczość

  • prof. dr hab. Krzysztof Walczak, Władysław Kościelniak jako współautor „Kroniki miasta Kalisza”

  • prof. dr hab. Ewa Andrysiak, Twórczość piśmiennicza Władysława Kościelniaka

  • prof. dr hab. Krzysztof Rottermund, Z rozproszonej spuścizny artystycznej Kościelniaków w posiadaniu prywatnym

   

  14:45-16:30 SESJA NAUKOWA CZĘŚĆ II

  • dr Agnieszka Fluda-Krokos, Ekslibris w twórczości i działalności Władysława Kościelniaka

  • mgr Jadwiga Miluśka, Życiowe pasje Władysława Kościelniaka

  • mgr Maria Doktór, Spuścizna Władysława Kościelniaka w Archiwum Państwowym w Kaliszu

  • mgr Marcin Mikołajczyk, Obchody XVIII wieków Kalisza w świetle notatek Władysława Kościelniaka ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

  • dr Maria Kaczmarkiewicz, Z wędrówek po Kaliszu – historia zapisana w szkicowniku

  • mgr Ewa Kowalczyk-Wiśniewska, Ziemia kaliska w twórczości Władysława Kościelniaka. Związki artysty z gminą Blizanów

   

  godz. 10.00  Wydarzenia towarzyszące

  • Gala Konkursowa Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris im. Braci Kościelniaków

  • Promocja katalogu „Spuścizna Władysława Kościelniaka w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”

  • Promocja druku bibliofilskiego „Wspomnienie z Tatr” Władysława Kościelniaka – Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu

  Władysław Kościelniak. Pamiętamy: wieczór wspomnień

  • Niech przemówią artyści – pokaz nagrań filmowych i radiowych z udziałem Władysława Kościelniaka.

  • Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Władysław Kościelniak i przyjaciele w obiektywie fotografów”

  • Zwiedzanie Pracowni Artystycznej Władysława Kościelniaka

  Patronat honorowy sprawują: Krystian Kinastowski Prezydent Miasta Kalisza oraz Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

  Organizatorzy: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Akademia Kaliska im. Stanisława Wojciechowskiego.

  Partner: Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu.

  Miejsce: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu (ul. Południowa 62).

  Patron medialny: wkaliszu.pl

  (jav)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.