AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. Inwestycje drogowe, wodne i kanalizacyjne. Wsparcie dla rolników i pszczelarzy

DATA: 8 lutego 2024 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Wicemarszałek Krzysztof Grabowski (w środku) wskazał m.in. na zadania i inwestycje, jakie udało się zrealizować w naszym regionie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, podsumował swoją 5-letnią kadencję. Wskazał na inwestycje i zadania, które udało się zrealizować w naszym regionie i powiecie.

  Od 2014 roku wicemarszałek Grabowski nadzoruje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 

  Wielkopolska, w ramach PROW 2014-2020, dysponuje budżetem w wysokości ponad 248 mln euro, z czego ponad 97 mln dystrybuowanych jest za pośrednictwem lokalnych grup działania, których na obszarze naszego województwa funkcjonuje aż 28. Co ważne, PROW to jedyny instrument skutecznie wspierający rozwój wielkopolskiej wsi. Dofinansowywane przedsięwzięcia zlokalizowane są w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców, a w przypadku inicjatywy LEADER - do 20 tysięcy mieszkańców. Realizacja PROW 2014-2020 jeszcze się nie zakończyła - ostatecznym terminem na rozliczenie, jaki wyznaczono beneficjentom pomocy, jest 30 czerwca 2025 r. Jednak już dziś możemy obserwować zauważalną poprawę stanu infrastruktury na obszarach wiejskich. 

  Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Kaliszu wicemarszałek Krzysztof Grabowski wskazał m.in. na zadania i inwestycje, jakie udało się zrealizować w naszym regionie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Wybudowano lub przebudowano 398 km dróg, wybudowano 180 km sieci wodociągowych i 340 km sieci kanalizacyjnych. Wybudowano 1500 przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowano 14 targowisk, wybudowano 69 obiektów pełniących funkcje kulturalne, odnowiono 16 zabytkowych obiektów budowlanych, utworzono 2 tys. nowych miejsc pracy - podsumował Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. - Programy, które realizuje samorząd województwa na pewno są wielkim sukcesem, ale nie byłyby one możliwe do wdrożenia, gdyby nie ludzie i ich aktywizacja, dlatego największym sukcesem jest to, że ludzie zrozumieli, że od nich zależy, co w ich miejscowości będzie się zmieniało. A my dajemy na to środki finansowe. Przekazaliśmy ponad 70 milionów złotych w ramach PROW na terenie powiatu kaliskiego: przebudowaliśmy mnóstwo dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi w powiecie kaliskim zostało zrealizowanych 125 projektów. Ludzie decydowali co chcą zmienić, a my im w tym pomogliśmy.

  Na obszarze powiatu kaliskiego Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na inwestycje dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 72 mln zł. Na budowę lub modernizację dróg lokalnych przeznaczono ponad 29 mln zł. Dofinansowano aż 21 inwestycji, a łącznie wybudowanych i przebudowanych zostało 60 km. dróg. Ponad 29 mln zł. przeznaczono na gospodarkę wodno-ściekową. W powiecie kaliskim dofinansowano aż 16 inwestycji w tym zakresie, dzięki którym wybudowanych lub przebudowanych zostało 23 km sieci wodociągowych i 37 km sieci kanalizacyjnych. Ponad 11 mln zł. pozyskali beneficjenci pomocy udzielanej za pośrednictwem lokalnych grup działania: Stowarzyszenia „Długosz Królewski” (Brzeziny, Szczytniki) oraz Stowarzyszenia „LGD7 - Kraina Nocy i Dni” (Stawiszyn, Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Żelazków, Opatówek). Dotacje przeznaczono także na: „Ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego”, ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” czy projekty typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. 

  Dużym zainteresowaniem cieszy się również program Wielkopolska Odnowa Wsi. Na terenie powiatu kaliskiego, w ramach trzech konkursów "Pięknieje wielkopolska wieś" i "Nasza wieś naszą wspólną sprawą" udało się zrealizować 125 projektów, a kwota dotacji wyniosła prawie 3 mln zł.

  W tej kadencji samorząd Województwa Wielkopolskiego uruchomił program "Deszczówka", który ma za zadanie wspierać proces retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie naszego województwa, tak by zebraną później wodę wykorzystywać do nawadniania terenów zielonych oraz aktywnie wspierał pszczelarstwo. - Jesteśmy pierwszym województwem, które rozpoczęło takie wsparcie kwotą 2 mln zł. - twierdzi wicemarszałek Krzysztof Grabowski. - Spotkało się to z dużym zaskoczeniem w całej Polsce i teraz inne województwa biorą z nas przykład. Od 6 lat wspieramy pszczelarzy przekazując dotację na zakup więzy pszczelej, ciasta pszczelego w zależności od potrzeb tego sektora.

  (jav)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.