AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRACA. Najnowsze oferty z Kalisza i regionu

DATA: 20 lutego 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Aktualne oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

                                            Giełda pracy z dnia 20.02.2018r.

   

   

  1.Spółdzielnia w Kaliszu, tel. 605 952 089  (w godz. 7-14)

  zatrudni:

   

  Kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

  Wymagania: Wykształcenie podstawowe, wymagane uprawnienia: Kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

   

  Sprzątaczkę biurową

  Wymagania: Wykształcenie podstawowe, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

   

  2. Spółka w Opatówku, e-mail: praca@colian.pl, tel. 515 148 982

  zatrudni:

   

  Pracowników magazynowych

  Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane roczne doświadczenie zawodowe w branży magazynowane i logistycznej na stanowisku: pracownik magazynowy, uprawnienia na obsługę wózków widłowych.

   

  3. Cegielnia w Cienii Pierwszej, tel. 609 110 180

   zatrudni:

   

  Pracowników produkcji

  Wymagania: Chęci do pracy. Istnieje możliwość zatrudnienia również w ramach umowy zlecenia.

   

  4. Firma w Brudzewie, tel.663 891 225

  zatrudni:

   

  Murarza / pomoc murarza

  Wymagania: Wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie.

   

  5. Firma w Kaliszu, tel. 608 55 79 12

  zatrudni:

   

  Fryzjera / Fryzjerkę

  Wymagania: Wykształcenie kierunkowe lub osoby po kursie/praktykach szkolnych, mile widziana praktyka na stanowisku.

   

  6.  Salon w Kaliszu,  tel. 602 760 612, e-mail: lukasz.komorowski@360circus.pl  

  zatrudni:

   

  Doradcę klienta w salonie Play

  Wymagania: Wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w sprzedaży.

   

  7. Przedsiębiorstwo w Kaliszu, ul. Wrocławska 30-38

  zatrudni:

   

  Kierowców autobusu

  Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat .D z kodem 95 (kwalifikacja wstępna lub okresowa), umiejętność panowania nad stresem, wysoka kultura osobista.

   

  8. MZDiK w Kaliszu

   zatrudni:

   

  Podinspektora ds. rozliczeń księgowych

  Wymagania: Wykształcenie wyższe ekonomiczne, obsługa programów finansowo – księgowych, bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakietu MS Office, Znajomość   przepisów   ustawy   o   rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,   jednostek   budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych   oraz   państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, a także przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office ,stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. rozliczeń księgowych, obywatelstwo polskie ,pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. rozliczeń księgowych, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Znajomość programu finansowo-księgowego, umiejętność interpretowania przepisów prawnych oraz redagowania pism predyspozycje osobowościowe: obowiązkowość, uczciwość, samodzielność w pracy, dokładność ,systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i pracowitość. Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia. Do oferty można dołączyć również:

  kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach, referencje z przebiegu pracy zawodowej.

  Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji  w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 )w terminie do dnia 28.02.2018r. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (www.zdm.kalisz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.kalisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43. Dokumenty:  list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902 z późn. zm.). Dyrektor MZDiK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: Oferta  na zastępstwo na stanowisko  podinspektora ds. rozliczeń księgowych w wydziale Finansowo-Księgowym w Miejskim   Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

   

  9. Market w Kaliszu, tel. 785 235 102, e – mail: patrycja.baczyk@marketdino.pl

  zatrudni:

   

  Kasjera - sprzedawcę

  Wymagania: Wykształcenie podstawowe, Książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub gotowość do jej wyrobienia.

   

  10. Przedsiębiorstwo  w Kaliszu, tel. 62 764 97 15 wew. 60, e – mail : pbd@pbdsakalisz.com.pl

  zatrudni:

   

  Robotników drogowych

  Wymagania: Wykształcenie podstawowe, zdolność do pracy samodzielnej jak i w grupie, dyspozycyjność, dokładność w realizowaniu powierzonych zadań, chęci do pracy, sprawność fizyczna. Praca na terenie Kalisza i okolic, w pełnym sezonie robót możliwość pracy w delegacji.

  11. Szkoła w Szczytnikach, tel. 62 76 25 002

  zatrudni:

   

  Nauczyciela

  Wymagania: Wykształcenie wyższe o kierunku: nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym. Umowa o pracę na zastępstwo.

   

  Nauczyciela specjalistę

  Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe mgr lub licencjat w zakresie oligofrenopedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym. Umowa o pracę na zastępstwo.

   

  12. Sklep w Kokaninie,  tel. 502 632 321

  zatrudni:

   

  Kasjera - sprzedawcę

  Wymagania: Chęci do pracy.

  13. Biuro Rachunkowe w Kaliszu, tel. 602 120 439

  zatrudni:

   

  Samodzielnych księgowych

  Wymagania: Wykształcenie średnie, obsługa programów księgowych Rewizor i Rachmistrz. Wymagane doświadczenie na stanowisku pracy.

   

  14. Sklep w Kaliszu, tel. 537 944 727

  zatrudni:

   

  Sprzedawcę – doradcę klienta

  Wymagania: Obsługa kasy fiskalnej, chęci do pracy, komunikatywność.

  15. Firma w Kaliszu, tel. 570 400 644, e-mail: starbasket@wp.pl

  zatrudni:

   

  Handlowców

  Wymagania: Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z klientem, chęć do nauki.

   

  16. Firma w m. Końska Wieś, tel. 668 474 797

  zatrudni:

   

  Pakowaczy

  Wymagania: Aktualna książeczka sanitarno – epidemiologiczna.

   

  Ubojowego

  Wymagania: Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

   

  17. OHP w Poznaniu, tel. 61 831 24 79, e-mail: wwk-kadry@ohp.pl

  zatrudni:

   

  Wychowawcę

  Wymagania: Wykształcenie pedagogiczne, znajomość podstaw prawa oświatowego, pełna zdolność do czynności prawnych, kreatywność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy z młodzieżą, doświadczenie min. 3 lata. Praca w Kaliszu.

   

  18. Szkoła w Kaliszu, tel. 501 360 296

  zatrudni:

   

  Nauczyciela przyrody

  Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym. Umowa zlecenie.

   

  Osobę sprzątającą

  Wymagania: Wykształcenie podstawowe. Umowa zlecenie.

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.