AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Co zrobić, gdy drugi rodzic uniemożliwia spotkania z dzieckiem?

  - W dzisiejszym artykule skupimy się na problematyce prawa rodzinnego związanej z relacjami pomiędzy rodzicami i dziećmi - pisze kaliski adwokat, Krzysztof Liberda.

  Sprawy rodzinne, pomimo względnego braku skomplikowania na gruncie prawnym, bardzo często niosą za sobą bardzo duży ładunek emocjonalny, który jest związany z konfliktem pomiędzy byłymi małżonkami, względnie osobami żyjącymi w niesformalizowanych związkach.

  Niestety, jedną z „kart przetargowych”, dzięki którym można odegrać się na byłym małżonku/partnerze, jest ograniczenie jego kontaktów z dziećmi. Polskie prawo przewiduje możliwość „walki” z takim zachowaniem drugiego rodzica. Sytuacja jest znacznie prostsza w przypadku rozwodzących się rodziców – w takiej sytuacji sąd musi w wyroku rozwodowym orzec o kontaktach rodziców z dzieckiem. W przypadku rodziców, którzy pozostawali w nieformalnym związku, koniecznym jest złożenie wniosku o ustalenie kontaktów pomiędzy rodzicem a małoletnimi dziećmi. Wniosek taki kieruje się do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich. W obu przypadkach, niezależnie, czy mówimy o ustaleniu kontaktów w ramach postępowania rozwodowego, czy też jako odrębnego postępowania, kluczowym jest jak najprecyzyjniejsze ustalenie dni i godzin, w których takie kontakty miałyby się odbywać, nie pomijając takich kwestii jak święta, ferie zimowe, wakacje i to zarówno w latach parzystych, jak i nieparzystych. Tylko tak precyzyjnie sformułowany wniosek pozwoli zabezpieczyć interes „poszkodowanego” rodzica w jak najszerszy sposób i jednocześnie pozwoli uniknąć jakichkolwiek konfliktów w przyszłości.

  Podczas trwania postępowania sąd zbada relacje panujące pomiędzy rodzicami a dziećmi. Sąd może zbadać również warunki mieszkaniowe, które może zaoferować rodzic ubiegający się o ustalenie kontaktów, szczególnie w sytuacji, gdy spotkania z dziećmi mają obejmować noclegi. Należy pamiętać, że najważniejszą przesłanką, jaką w swoich orzeczeniach kieruje się sąd jest dobro małoletnich dzieci. Innymi słowy, sąd musi niejako „wejść w skórę” dziecka i zbadać, jaka sytuacja będzie dla niego najkorzystniejsza. Nierzadką sytuacją jest także, gdy na potrzeby postępowania dopuszcza się dowód z biegłego psychologa, względnie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd wydaje postanowienie, w którym określa zakres kontaktów przysługujący rodzicowi.

  Ostatnią kwestią, którą chciałbym poruszyć, jest rzeczywista możliwość realizacji orzeczonych przez sąd kontaktów. Jeśli istnieje podejrzenie, że rodzic, u którego zamieszkuje dziecko nie będzie respektował wydanego postanowienia, jednym ze sposobów zabezpieczenia jest wniosek o zagrożenie nakazaniem oznaczonej sumy pieniężnej w przypadku, gdy orzeczone kontakty nie będą realizowane. Jeśli sąd przychyli się do naszego wniosku i zawrze takie zagrożenie, rodzic, który uniemożliwia spotkania będzie zobowiązany do zapłaty oznaczonej sumy na rzecz poszkodowanego rodzica.

   

  adw. Krzysztof Liberda

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.