AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. RIO unieważni uchwałę śmieciową?

DATA: 19 października 2020 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  W Kaliszu obsługa systemu gospodarowania odpadami kosztuje obecnie 35 mln zł rocznie

  Unieważnienia uchwały Rady Miasta Kalisza, przekazującej 9,4 mln zł z inwestycji na system gospodarowania odpadami chce kaliska radna Agnieszka Konieczna (Prawo i Sprawiedliwość).

  Pismo w tej sprawie trafiło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Konieczna wskazuje w nim na liczne niejasności i nieprawidłowości, związane z ostatnią drastyczną podwyżką kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami w Kaliszu.

  Obecnie to ponad 35 mln zł rocznie, czyli ponad dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Radna Koniczna twierdzi, iż mimo wielu prób, nie uzyskała dotąd od miasta rzetelnej i transparentnej dokumentacji, uzasadniającej tak dużą podwyżkę.

  - Ponadto przy podejmowaniu uchwały o przesunięcie 9,4 mln złotych  z inwestycji na system gospodarowania odpadami komunalnymi zaburzona została zasada bilansowania się wpływów z opłaty i wydatkami, co stanowi nieprzestrzeganie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o finansach publicznych - twierdzi radna Konieczna.

  Jej wątpliwości budzi również kwestia zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza na stanowisku naczelnika wydziału organizującego system gospodarki odpadami „byłego dyrektora firmy świadczącej od 2013 r. usługę odbioru odpadów”, a także transport kaliskich śmieci do oddalonego o ponad 300 km Mirosławca na Pomorzu Zachodnim.

  (red)

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.