AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

NA ROZMARKU. Rocznica nadania ,,Statutu kaliskiego"

DATA: 16 sierpnia 2022 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Na kaliskim Rozmarku odbędą się obchody z okazji 758 rocznicy nadania ,,Statutu kaliskiego".

  Statut kaliski, zwany również przywilejem dla Żydów wydany został przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego 16 sierpnia 1264 roku w Kaliszu. Potwierdzony został później przez Kazimierza III Wielkiego w 1334 roku i rozszerzony na całą Koronę Królestwa Polskiego. Drukiem ogłoszono go w Statucie Łaskiego w 1506 roku.

  Statut Kaliski był pierwszym dokumentem, który normalizował sytuację prawną Żydów. Był dokumentem, który stanowił o poszanowaniu odmienności i nakreślił relacje pomiędzy państwem a jego żydowskimi poddanymi. Przywilej pozwalał Żydom m.in na prowadzenia działalności handlowej oraz określał zasady współżycia z chrześcijaninami. Przewidywał również kary za zniszczenie cmentarza żydowskiego lub synagogi. Stał się fundamentem rozwoju żydowskiej społeczności w dawnej Polsce.

  Do dziś nie przetrwał oryginał Statutu. W 1928 roku malarz Artur Szyk opublikował bibliofilskie wydanie Statutu Kaliskiego, które zadedykował marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

  Jak podkreślają organizatorzy imprezy impulsem do obchodów stały się wydarzenia z 11 listopada. Wówczas to na rynku naszego miasta podczas marszu i spotkania narodowców publicznie spalono ,,Statut kaliski".

  Wtorkowe obchody 758 rocznicy nadania ,,Statutu kaliskiego" rozpoczną się o godz. 18:00 na kaliskim Rozmarku. Wstęp jest wolny.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.